top of page

סטודנטית לתואר ראשון בתיאטרון מעתיקה עבודה להגשה. לאחר שהמרצה מכשילה אותה, היא מחליטה ללכת עד הסוף כדי לקבל ציון על העבודה. מונודרמה קצרה מאת רועי מליח רשף, שעלתה בפרויקט ״ערב פוטנציאלי״ מבית המחזאים ובשיתוף מרכז אדמונד דה רוטשילד ​בתל אביב. בפרויקט עלו ארבע מונודרמות קצרות מאת חברי המחזאים.

מחזה: רועי מליח רשף

בימוי: נמרוד דנישמן

שחקנית: רוני גולדפיין

אישה לאישה
מונודרמה קצרה מאת רועי מליח רשף

*
פרויקט המחזאים, בית אדמונד דה רוטשילד, 2018

bottom of page